Výsledky vyhledávání | Vyšší odborná škola publicistiky http://knihovna.vosp.cz/search/by-authority/3103/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = metafyzika Celestýnské proroctví : Redfield, James Základní pojmy křesťanské metafyziky / Tresmontant, Claude Hovory s T. G. Masarykem / Čapek, Karel Základy metafyziky mravů / Kant, Immanuel Mýtus o Sysifovi / Camus, Albert Bůh a filosofie / Gilson, Étienne Henry K filosofii naděje / Marcel, Gabriel Honoré Jednotliviny a individuální formy / Rezek, Petr Moudrost a tajemství : Kabeš, Jaroslav Filosofie. Bůh filosofů / Fuchs, Jiří Logos a svět : Fyzika / Aristotelés Meditationes de prima philosophia = Descartes, René Co je neostrukturalismus? / Frank, Manfred Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem / Gadamer, Hans-Georg O Spinozově učení v dopisech panu Mojžíši Mendelssohnovi / Jacobi, Friedrich Heinrich Kritika praktického rozumu / Kant, Immanuel Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou / Kant, Immanuel Stručné dějiny západní filozofie / Kenny, Anthony Úvod do všeobecné metafyziky / Martin, Gottfried